تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مهندسی»

بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۹}}
{{تمیزکاری|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۹}}
'''حقوق مهندسی''' {{انگلیسی|Architectural law}} یا '''حقوق ساخت''' {{انگلیسی Construction law}}، حقوق حرفه‌ای مهندسان است که هریک در رشته‌ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده‌اند و می‌خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند.
در واقع حقوق مهندسی یک دانش میان رشته‌ای است.
مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی که به منظور تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مردم و نیز مردم با دولت در قالب شناسایی حق و تکلیف فرد و جامعه در یک اجتماع معین و در جهت تأمین نظم عمومی آن اجتماع به کار می‌رود.
۷۵

ویرایش