تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مهندسی»

بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۹}}
{{تمیزکاری|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۹}}
'''حقوق مهندسی''' {{انگلیسی|Architectural law}} یا '''حقوق ساخت''' {{(به انگلیسی Construction law}})، حقوق حرفه‌ای مهندسان است که هریک در رشته‌ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده‌اند و می‌خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند.
در واقع حقوق مهندسی یک دانش میان رشته‌ای است.
مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی که به منظور تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مردم و نیز مردم با دولت در قالب شناسایی حق و تکلیف فرد و جامعه در یک اجتماع معین و در جهت تأمین نظم عمومی آن اجتماع به کار می‌رود.
استاد ارجمند مهندس کامیار میررضوی به عنوان پدر علم حقوق مهندسی در ایران شناخته شده است.
 
به نظر می آید حقوق مهندسی و حقوق ساخت در یک معنا و مترادف با هم باشند. در اولین کنفرانس ملی حقوق ساخت در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی '''حقوق مهندسیساخت''' در تعریفی جامع بدین شرح تعریفآمده گردیداست: "حقوق ساخت" سیستمی نظام مند و اجرایی، در چارچوب قوانین، معاهدات، عرف و دکترین داخلی و بین المللی است که هدف اصلی آن ایجاد نظم، هماهنگی، زبان مشترک، انسجام رفتاری میان کلیه نقش آفرینان صنعت ساخت و نهایتاً احراز تکلیف ها و احقاق حق ها از منظر قانون حاکم و در راستای اهداف توسعه پایدار است. <ref>https://www.kntu.ac.ir/page-newkntu/FA/0/news/14374-G11/tool_news_sample_newkntu_block12/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF</ref>
 
 
۷۵

ویرایش