تفاوت میان نسخه‌های «سمیرا سیاح»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== مجموعه تلویزیونی ===
{|class="wikitable sortable"
* ۱۳۷۴ [[مهر خوبان]] ([[یوسف سیدمهدوی]])
|-
* ۱۳۷۵ [[فراق (مجموعه تلویزیونی)|فراق]] ([[مسعود رشیدی]])
! عنوان فیلم !! نقش !! کارگردان !! سال تولید
* ۱۳۷۶ [[جدال با سرنوشت]] ([[مسعود رشیدی]])
|-
* ۱۳۷۷ [[راز یک خزان]] ([[فرامرز باصری]])
* ۱۳۷۸| [[کاشانهمهر خوبان]](مجموعه تلویزیونی)|کاشانهمهر خوبان]]|| || ([[قاسم جعفری]])یوسف سیدمهدوی||۱۳۷۴
|-
* ۱۳۷۸ [[یکی بود، یکی نبود (مجموعه تلویزیونی)|یکی بود، یکی نبود]] ([[جواد ارشاد]])
* ۱۳۷۵| [[فراق (مجموعه تلویزیونی)|فراق]]|| || ([[مسعود رشیدی]])||١٣٧۵
* ۱۳۷۸ [[کژدم ۳۳]] ([[مهدی شمسایی]])
|-
* ۱۳۷۸ [[داستان یک شهر]] ([[اصغر فرهادی]]) (بازیگر مهمان)
* ۱۳۷۶| [[جدال با سرنوشت]] (|| || [[مسعود رشیدی]]) ||١٣٧۶
* ۱۳۷۹ [[همسفر (مجموعه تلویزیونی)|همسفر]] ([[قاسم جعفری]])
|-
* ۱۳۸۴ [[چه کسی به سرهنگ شلیک کرد؟]] ([[جواد اردکانی]])
| [[راز یک خزان (مجموعه تلویزیونی)|راز یک خزان]]|| || [[فرامرز باصری]] ||۱۳٧٧
* ۱۳۸۵ [[گلریزان]] ([[مسعود رشیدی]])
|-
* ۱۳۸۵ [[سلام (مجموعه تلویزیونی)|سلام]] ([[محمدرضا فرزین]])
| [[کاشانه (مجموعه تلویزیونی)|کاشانه]]|| || [[قاسم جعفری]] ||۱۳٧٨
|-
* ۱۳۷۸| [[یکی بود، یکی نبود (مجموعه تلویزیونی)|یکی بود، یکی نبود]]|| || ([[جواد ارشاد]]) ||١٣٧٨
|-
| [[کژدم ٣٣ (مجموعه تلویزیونی) |کژدم ٣٣]]||||[[مهدی شمسایی]]||۱۳٧٨
|-
| [[داستان یک شهر (مجموعه تلویزیونی)|داستان یک شهر]]|| || [[اصغر فرهادی]] ||١٣٧٨
|-
* ۱۳۷۹ |[[همسفر (مجموعه تلویزیونی) |همسفر]] (||مریم||[[قاسم جعفری]])||۱۳٧٩
|-
* ۱۳۸۴ |[[ چه کسی به سرهنگ شلیک کرد؟]] (مجموعه تلویزیونی) | چه کسی به سرهنگ شلیک کرد؟ ]]||||[[جواد اردکانی]])||۱۳٨۴
|-
|[[گلریزان(مجموعه تلویزیونی) |گلریزان]]||||[[مسعود رشیدی]]||۱۳٨۵
|-
* ۱۳۸۵ ||[[سلام (مجموعه تلویزیونی) |سلام]] (||||[[محمدرضا فرزین]])||۱۳٨۵
|-
||[[کارآگاه علوی ٢(مجموعه تلویزیونی) |کارآگاه علوی ٢]]||||[[حسن هدایت]]||۱۳٨۶
|-
||[[قاب‌های خالی(مجموعه تلویزیونی) |قاب‌های خالی]]||مارال||[[مرتضی احمدی هرندی]]||۱۳٨۶
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ۱۳۸۶ [[قاب‌های خالی]] ([[مرتضی احمدی هرندی]])
* ۱۳۸۶ [[کارآگاه علوی]] ([[حسن هدایت]])
۳۸۳

ویرایش