تفاوت میان نسخه‌های «اتحادیه ملی بسکتبال»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| [[بوستون سلتیکس]] || ۱۷ || ۴ || ۲۱ || ||
|-
| [[لوسلس انجلسآنجلس لیکرز]] || ۱۶ || ۱۵ || ۳۱ || ||
|-
|[[گلدن استیت واریرز]]<nowiki/>|| ۶ || ۴ || ۱۰ || ||
۱۲

ویرایش