تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تهران»

بدون خلاصه ویرایش
(اشتباه لفظی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| رئیس = [[محمود نیلی احمدآبادی]]
| هیئت امناء =
| معاون آموزشی = دکتر احمد ذوقی
| معاون پژوهشی =دکتر [[محمد رحیمیان]]
| معاون دانشجویی =دکتر سعید حبیبا
کاربر ناشناس