تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال چونبوک هیوندای موتورز»

←‏منابع: بهبود و بروزرسانی مقاله
(بروزرسانی مقاله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(←‏منابع: بهبود و بروزرسانی مقاله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|جوراب۲ = FFFFFF
}}
'''باشگاه فوتبال چونبوک هیوندای موتورز''' {{به کره‌ای|전북 현대 모터스 FC}} یک باشگاه حرفه‌ای فوتبال در [[فوتبالکی لیگ|کی‌لیگ کره جنوبی]] است که در شهر [[جئونجو]] در کشور [[کره جنوبی]] می‌باشدقرار کهدارد. دراین [[کی‌لیگ|کی لیگ]]تیم بازی می‌کند.های تیمخانگی‌اش فوتبالرا چونبوک ورزشگاه بیش‌از ۴۰ هزار نفریدر [[ورزشگاه جام‌جهانی جئونجو|جام‌جهانی جئونجو]] رابا بهظرفیت عنوان۴۲٬۴۷۷ ورزشگاهنفر میزبانبرگزار خود انتخاب کرده و به مسابقه با حریفان خود می‌پردازدمی‌کند. اینچونبوک تیمسابقه توانسته‌استهفت ۷ بارقهرمانی در کی[[کی‌لیگ]] لیگرا بهدر قهرمانیکارنامه برسد که نخستیندارد؛نخستین قهرمانی آن‌ها بهدر سال ۲۰۰۹ بررقم می‌گرددخورد. همچنینآن‌ها اینهم‌چنین تیمسه ۳قهرمانی باردر به[[اف عنوانای قهرمانیکاپ کره جنوبی|جام حذفی فوتبال کره جنوبی]] دررا سال‌هایدر ۲۰۰۰کارنامه ، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دست یافته‌استدارند‌. اینچونبوک تیمموفق دربه رقابت‌هایکسب قارهدو ایعنوان باشگاهیقهرمانی [[لیگ قهرمانان آسیا]] نیز دوشده باراست؛ به عنواننخستین قهرمانی رسیده‌استچونبوک کهدر آسیا در سال ۲۰۰۶ رقم خورد؛ این عنوان نخستین قهرمانی اینیک باشگاهتیم بهاز سالشرق آسیا در فرمت جدید [[لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۶|۲۰۰۶]]بود وکه دومیناز قهرمانیسال ۲۰۰۳ اجرا می‌شد. این باشگاهقهرمانی بههم‌چنین سالآن‌ها [[لیگرا قهرمانانتبدیل آسیابه ۲۰۱۶|۲۰۱۶]]نخستین برتیمی می‌گردددر همچنینجهان آنهاکرد یککه باربدون درکسب سالعنوان قهرمانی [[لیگ قهرمانانداخلی، آسیا ۲۰۱۱|۲۰۱۱]]موفق به مقامفتح نایبرقابت قهرمانیهای رسیدندقاره‌ای می‌شود. این باشگاهقهرمانی یکهم‌چنین بارضامن همحضور چونبوک در سالرقابت های [[جام برندگانباشگاه‌های فوتبال جهان|جام آسیاباشگاه ۰۲-۲۰۰۱|۲۰۰۲های جهان]] نایبدر قهرمانسال [[جام۲۰۰۶ برندگانشد. جامدومین آسیا]]قهرمانی شدهاین استباشگاه در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد.
 
رنگ پیراهن باشگاه، رنگ سبز است؛ این رنگ هم‌چنین به عنوان رنگ [[استان جئولابوک-دو]] که چونبوک در آن قرار دارد، شناخته می‌شود. چونبوک، موفق‌ترین باشگاه فوتبال کره جنوبی است.
این باشگاه در سال [[۱۹۹۴ (میلادی)|۱۹۹۴]] تأسیس شده‌است.<ref>{{یادکرد ویکی|عنوان = Jeonbuk Hyundai Motors|پیوند =http://en.wikipedia.org/wiki/Jeonbuk_Hyundai_Motors |زبان = انگلیسی| بازیابی = ۸ آوریل 2011}}</ref>
 
== افتخارات ==
* قهرمانی در [[لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۶]]
* نایب قهرمانی در [[لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۱]]
* قهرمانی در [[لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶]]
 
== منابع ==