بخش حمیل: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* دهستان حمیل
 
میله سرسر،
پلنگ گرد
توه سرخک سفلیسفلی،
توه سرخک علیاعلیا،
توه سرخک نسارنسار،
مله سرخسرخ،
[[تازه ابادبدره گرد]]،
گردنگاه قوچمیقوچمی،
قوچمی،
قوچمی
پلنگرد،
میله سر
بدره گردسلیمیگردسلیمی،
تومیانه،
تومیانه
خپگه،
خپگه
سراب شوهانشوهان،
سراب میله سرسر،
شوهان علیاعلیا،
ظهراب،
ظهراب
شوهان سفلیسفلی،
 
== منابع ==
کاربر ناشناس