تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان قلعه‌گنج»

جز
حذف موارد بی پایه و اساس
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (حذف موارد بی پایه و اساس)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
{{جعبه شهرستان ایران
|نام‌رسمی = شهرستان قلعه‌گنج
/قومیت:بلوچ و بلوچکاره
|تصویر = Ghaleganj County.svg
|اندازه‌تصویر = 200px