تفاوت میان نسخه‌های «بهرام ورجاوند»

متون پهلوی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(متون پهلوی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''وَرجاوَند''' واژه‌ای فارسی و به معنی [[مقدس]] است.
یکی از افراد موعود در دین زرتشت [[کی‌بهرام ورجاوند]] نام دارد که بر پایه افسانه‌های زرتشتی در نخستین هزاره پس از زرتشت از سوی خراسان ظهور خواهد کرد. در عهد [[هوشیدر]] بنابر اعتقاد پیروان [[مزدیسنا]]، پادشاهی دادگر از نژاد کیان، به نام بهرام و ملقب به ورجاوند به سر کار خواهد آمد که جنگاوران و دلیران بدو خواهند پیوست. او با نیروی کافی به میدان می‌آید و چندان مرد از پای در می‌آورد که در برابر هزار زن یک مرد بیش نماند. وی در دادگستری [[هوشیدر]] را یاری کند.<ref>فرهنگ اساطیر(بهرام ورجاوند) یشت‌ها ۳۰۱:۲، مزدیسنا ۴۲۹، روایات داراب هرمزدیار ۶۸:۲</ref>
در متون پهلوی آمده است :
 
کی باشد که پیکی آید از هندوستان
 
که بگوید امده ان بهرام شاه از دوده کیان
 
که درفش اراسته دارد بر ائین خسروان
 
مردی اید و بگوید ما چه دیدیم از دشت تازیان
 
ببستند پادشاهی از خسروان ــ نه با هنر ــ نه به مردی ــ بلکه با افسوس و ریشخند
 
زن و خواسته های شیرین و باغ و بوستان ــ جزیه بر نهادند بر مردمان
 
پس از ما بیاید ان شاه بهرام ورجاوند از دوده کیان تا بیاوریم کین از تازیان
 
مزگت ها ( مسجد ها ) را فرو نهیم و برنشانیم به جایشان اتشان
در شهرستان تفت در استان یزد یکی از زیارتگاه‌های زرتشتیان [[جای پای ورجاوند]] نام دارد که به معنی قدمگاه مقدس است. یکی از تالارهای مذهبی زرتشتیان تهران نیز [[کوشک ورجاوند]] نام دارد که معنی آن کاخ مقدس است.
 
۹۳

ویرایش