تفاوت میان نسخه‌های «آنری لوفور»

 
نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟ نیل برنر، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://dialecticalspace.com/what-is-critical-urban-theory/)
 
تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری، دیوید مدن، نریمان جهانزاد (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک.<ref>http://dialecticalspace.com/city-becoming-world/</ref>
 
سیتی‌ها یا اوربانیزاسیون؟ دیوید هاروی، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://dialecticalspace.com/cities-or-urbanization/)
 
<br />
 
== پی‌نوشت ==
{{پانویس|۲}}
کاربر گمنام