تفاوت میان نسخه‌های «ماهی مرکب»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(افزودن مطلب همراه با ذکر منبع)
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
†[[Plesioteuthididae]] <small>(''[[طبقه‌بندی نامشخص]]'')</small>{{سخ}}[[Myopsina]]{{سخ}}[[Oegopsina]]
}}
'''ماهی مرکب''' یا '''سَرپاوَر''' یا '''خساک یا نُقْلی''' (گویش محلی بوشهر) یا '''انکاس''' (گویش محلی بندرعباس)، یکی از بی‌مهرگان است.
 
ايناین ماهيماهی از راسته هشت پايانپایان و تيرهتیره سرپايانسرپایان با نام علميعلمی Sepia pharaonis  دارايدارای هشت عدد پا ( شش عدد كوتاهکوتاه و 2۲ عدد بلند ) يكیک جفت چشم ،چشم، يك یک دهان با دو دندان غيرغیر فكي ،فکی، بدن كيسهکیسه مانند به شكلشکل اتو ميمی‌باشد باشد كهکه در قسمت پشتيپشتی ايناین ماهي ماهی Cattle Bone  قرار دارد كهکه استخوانياستخوانی بيضويبیضوی شكلشکل و اسفنجياسفنجی فرم استاست؛ . كهکه علاوه بر تثبيتتثبیت شكلشکل جانور باعث محافظت از ارگانها و احشاء داخلي مي شودداخلی می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=16 آبان 1393|وبگاه=|نشانی=http://www.pgfi.ir/article-57-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8درباره_ماهی_مرکب.html|عنوان=دربارهدربارهٔ ماهی مرکب}}</ref>
 
این ماهی در زمان احساس خطر ماده‌ای چون [[مرکب]] مشکی را در آب پخش می‌کند. سرپاوران (Teuthida) در کل گروه بزرگی از [[جانوران دریایی]] از ردهٔ سرپایان در زیرردهٔ نیام‌داران (Coleoidea) هستند.
این جانور با کمک میلیون‌ها سلول رنگی، می‌تواند به راحتی رنگ پوستش را در تطابق با محیط تغییر دهد؛ بنابراین، ماهی‌های مرکب قادرند در کف دریا کاملاً محو شوند.
 
هر ساله صد هاصدها تن از ايناین ماهيماهی ارزشمند توسط صيادانصیادان صيدصید و بعد از عمل آوريآوری در شركتشرکت‌های هاي فرآوريفرآوری بصورت كاملکامل يایا فيلهفیله شده به كشورهايکشورهای دور يایا نزديكنزدیک صادر مي شود می‌شود. در استان بوشهر فصل صيدصید ايناین ماهيماهی از بهمن ماه هر سال شروع و تا ارديبهشتاردیبهشت ماه سال بعد ادامه دارد و به عنوان يكيیکی از محصولات غير نفتيغیرنفتی علاوه بر اشتغال زاييزایی، ، فرآوريفرآوری و صادرات آن باعث ارز آوري مي شودآوری می‌شود.
 
== برخی سرپاوران ==