تفاوت میان نسخه‌های «ماهی مرکب»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
†[[Plesioteuthididae]] <small>(''[[طبقه‌بندی نامشخص]]'')</small>{{سخ}}[[Myopsina]]{{سخ}}[[Oegopsina]]
}}
'''ماهی مرکب''' یا '''سَرپاوَر''' یا '''خساک یا نُقْلی''' (گویش محلی بوشهر) یا '''انکاس''' (گویش محلی بندرعباس)، یکی از بی‌مهرگان است.
 
ایناين ماهیماهي از راسته هشت پایانپايان و تیرهتيره سرپایانسرپايان با نام علمیعلمي Sepia pharaonis دارای&nbsp;داراي هشت عدد پا ( شش عدد کوتاهكوتاه و ۲2 عدد بلند ) یکيك جفت چشم،چشم ، یکيك&nbsp; دهان با دو دندان غیرغير فکی،فكي ، بدن کیسهكيسه مانند به شکلشكل اتو می‌باشدمي کهباشد كه در قسمت پشتیپشتي ایناين ماهیماهي&nbsp; Cattle Bone&nbsp; قرار دارد کهكه استخوانیاستخواني بیضویبيضوي شکلشكل و اسفنجیاسفنجي فرم است؛است که. كه علاوه بر تثبیتتثبيت شکلشكل جانور باعث محافظت از ارگانها و احشاء داخلیداخلي مي شود می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=16 آبان 1393|وبگاه=|نشانی=http://www.pgfi.ir/article-57-درباره_ماهی_مرکب%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8.html|عنوان=دربارهٔدرباره ماهی مرکب}}</ref>
 
این ماهی در زمان احساس خطر ماده‌ای چون [[مرکب]] مشکی را در آب پخش می‌کند. سرپاوران (Teuthida) در کل گروه بزرگی از [[جانوران دریایی]] از ردهٔ سرپایان در زیرردهٔ نیام‌داران (Coleoidea) هستند.
این جانور با کمک میلیون‌ها سلول رنگی، می‌تواند به راحتی رنگ پوستش را در تطابق با محیط تغییر دهد؛ بنابراین، ماهی‌های مرکب قادرند در کف دریا کاملاً محو شوند.
 
هر ساله صدهاصد ها تن از ایناين ماهیماهي ارزشمند توسط صیادانصيادان صیدصيد و بعد از عمل آوریآوري در شرکت‌هایشركت فرآوریهاي فرآوري بصورت کاملكامل یايا فیلهفيله شده به کشورهایكشورهاي دور یايا نزدیکنزديك صادر می‌شودمي شود . در استان بوشهر فصل صیدصيد ایناين ماهیماهي از بهمن ماه هر سال شروع و تا اردیبهشتارديبهشت ماه سال بعد ادامه دارد و به عنوان یکیيكي از محصولات غیرنفتیغير نفتي علاوه بر اشتغال زایی،زايي فرآوری، فرآوري و صادرات آن باعث ارز آوریآوري مي شود می‌شود.
 
== برخی سرپاوران ==