تفاوت میان نسخه‌های «آپوپتوز»

جز
جز
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
{{مرگ}}
 
[[رده:آسیب‌شناسی]]
[[رده:پیام‌های یاخته‌ای]]
[[رده:جنبه‌های پزشکی مرگ]]
[[رده:دستگاه ایمنی بدن]]
[[رده:سیگنال‌های یاخته‌ایسلولی]]
[[رده:مرگ]]
[[رده:مرگ برنامه‌ریزی‌شده یاخته]]