تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Ako-1396-Nabi-Gholizadeh.jpg»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = پوستر فیلم آکو (فیلم)، اثری از نبی قلی‌زاده. |منبع = https://upera.shop/f/bnUzj4p3 |مقاله = آکو (فیلم) |بخش یا قسمت = به‌طور کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. |کیفیت پایین‌تر = بله. |دلیل = نبود محتوای آزاد جایگزین برای استفاده از آن در جعبه اطلاعات فیلم. |جایگزین = خیر. |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{جلد فیلم}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = پوستر فیلم آکو (فیلم)، اثری از نبی قلی‌زاده. |منبع = https://upera.shop/f/bnUzj4p3 |مقاله = آکو (فیلم) |بخش یا قسمت = به‌طور کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. |کیفیت پایین‌تر = بله. |دلیل = نبود محتوای آزاد جایگزین برای استفاده از آن در جعبه اطلاعات فیلم. |جایگزین = خیر. |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{جلد فیلم}})
 
(بدون تفاوت)