تفاوت میان نسخه‌های «مولوی احمد ناروئی»

Ismail.Sharifi صفحهٔ مولوی احمد ناروئی را به احمد نارويی منتقل کرد: لزومی به‌وجود لقب و عنوان مولوی نیست، نارویی در ویکی‌پدیا آمده و این بیش‌تر است.
(Ismail.Sharifi صفحهٔ مولوی احمد ناروئی را به احمد نارويی منتقل کرد: لزومی به‌وجود لقب و عنوان مولوی نیست، نارویی در ویکی‌پدیا آمده و این بیش‌تر است.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
(بدون تفاوت)