تفاوت میان نسخه‌های «علوم اعصاب محاسباتی»

آغاز مدخل
(آغاز مدخل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
=== مدل‌های محاسباتی فرایند توجه دیداری ===
توجه دیداری، یکی از محصولات شناختی مغز است که شامل فرایندهای متعددی است جهت انتخاب سریع و بهینه ی اطلاعات دیداری مرتبط و فیلترینگ و حذف اطلاعات نامرتبط در یک صحنه دیداری.
 
=== مدل‌های محاسباتی پردازش آوایی ===
=== مدل‌های محاسباتی یادگیری و [[شرطی‌شدن فعال|شرطی شدن]] ===
۷۵

ویرایش