تفاوت میان نسخه‌های «توان (فیزیک)»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند متغیر مستقل به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند متغیر مستقل به متن)
<math>W_C = \int_{C} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{C}\mathbf{F}\cdot \mathbf{v}\mathrm{dt}</math>
 
به‌طوری‌که '''x''' [[متغیر مستقل]] خم '''C''' است و '''v''' سرعت در مسیر است. مشتق زمان این معادله، توان لحظه‌ای را می‌دهد:
 
<math>P(t) = \mathbf{F}\cdot \mathbf{v} </math>