تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

تکمیل کردن لغات ننوشته شده در قسمت بالاگریوه
(خنثی‌سازی به نسخهٔ 27586652 Sky365 (بحث). (T))
برچسب: خنثی‌سازی
(تکمیل کردن لغات ننوشته شده در قسمت بالاگریوه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|دا، دآیَه
|دای، دِی
|دا، دالکه
|دا
|مادر
|-
|تاته
|تاتَه، عامو
|عامو،تاته
|عامو
|عمو
|-
|تاته‌زا، عاموزا
|تاته‌زا، عاموزا
|عاموزا،تاته زا
|عاموزا
|عموزاده
|-
|چغا، مُل
|تُل
|کُن، چغا، نِر
|کُن
|تپه
|-
|بَرد، کُچُک
|برد، کچُک
|بَرد،کُچونه
|بَرد
|سنگ
|-
|ار
|ار
|اَ، اَر
|اَ
|اگر
|-
|لؤی
|لوی
|کِرکِه
|
|شیر آغوز (زیک)
|-
|آل
|یال
|مردازما
|
|موجود افسانه‌ای در زاگرس - جن
|-
|تَش
|تَش
|تَش، آئر
|تَش
|آتش
|-
|آوریت
|وریتنایَن، وریتنادَن
|پَره پوتپوت، کُلک ئو ریت
|پرکندن مرغ
|-
|بافه
|بافَه
|بافه، چَپِه
|بافه
|دسته گندم
|-
|بِخَوسین
|بخوسیت
|بوفتی ه
|بوفته
|بخوابید
|-
|بل باریک، کعْد باریک
|قَی باریک، قد باریک
|قَ باریک، با باریک
|کمر باریک
|-
|بندار
|سَرَبالِی
|بِنار
|بنار
|سربالایی
|-
|پرس
|
|پُرس، چَمِر
|پُرس
|عزاداری
|-
|چاپ چوله
|دز درو
|دِرو، بُلُ باف
|دِرو
|دروغ و ریا
|-
|چوله
|جیلَه، جولَه
|چولِه، ژِژِه
|چولِه
|جوجه تیغی
|-
|دوقات
|
|دو برابربرابر، دو ور
|دوبرابر
|-
|نُمزَد، نومزَد
|نومزا
|دسگیرو، نومزَد
|نامزد
|-
|رات و ریت
|رات ریت
|بی ور ئو دما
|
|بی‌بندونوا
|}
کاربر ناشناس