تفاوت میان نسخه‌های «خیال‌پردازی شهوانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «سو» با مطالعه بر روی دانشجویان دریافت که ۶۰٪ از مردان و زنان در طی آمیزش جنسی دست به خیال‌پردازی جنسی زده‌اند.<ref>Sue ,1979</ref>
* کریپالت و همکارانش گزارش کردند که ۹۴٪ از زنانِ مورد مطالعهٔ آنان در زندگی جنسی خود به خیال‌پردازی می‌پردازند.<ref>Crepault , et al. 1977</ref>
* همچنین زیمر و همکارانش دریافتند که ۷۱٪ از مردان و ۷۲٪ از زنانِ مورد مطالعهٔ آنان در طی انجام [[آمیزش جنسی|آمیزش]] دست به خیال‌پردازی جنسی زده‌اند.<ref>Zimmer , et al. 1983</ref>
* علاوه‌براین [[مسترز]]، [[جانسون]] و کُلُدنی گزارش کردند که ۸۶٪ از زنانِ مورد مطالعهٔ آنان تخیلاتِ جنسی را تجربه کرده‌اند.<ref>Masters, Johnson, 1985</ref>
* البته اکثر مطالعات حاکی از آن است که در مجموع مردان بیش از زنان دست به خیال‌پردازی جنسی می‌زنند.<ref>Ellis & Symons, 1990; Leitenberg & Henning, 1995; Hicks & Leitenberg, 2001</ref>
کاربر ناشناس