تفاوت میان نسخه‌های «نوع‌دهی نیرومند و سست»

بدون خلاصه ویرایش
معمولا یک زبان نوع‌دار نیرومند، دارای قواعد نوع دهی سختگیرانه تری در [[زمان کامپایل]] می باشند که به معنی ضمنی آن است که خطاها و استثناها به احتمال بیشتر در مدت کامپایل رخ می دهند. [[زبان های نوع دهی پویا]] (که در آن بررسی نوع در [[زمان اجرا]] رخ می دهد) نیز می توانند نوع دهی نیرومند باشند. بیشتر این قواعد روی انتساب متغیر ها تاثیر می گذارند، مقادیر و فراخوانی تابع را برمی گردانند<ref name=":0" />.
 
یک زبان نوع دهی کم‌زور قواعد نوع دهی سست تری دارد، و می تواند نتایج غیر قابل پیش بینی ایجاد کند، یا می تواند تبدیل نوع ضمنی در زمان اجرا انجام دهد.<ref>{{cite web|url=http://www.cs.cornell.edu/|title=CS1130. Transition to OO programming. – Spring 2012 --self-paced version|date=2005|publisher=Cornell University, Department of Computer Science|archiveurl=http://www.cs.cornell.edu/courses/CS1130/2012sp/1130selfpaced/module1/module1part4/strongtyping.htm|archivedate=2005|accessdate=2015-11-23}}</ref> یک مفهوم مرتبط اما متفاوت «[[نوع دهینوع‌دهی پنهان]]» است<ref name=":0" />.
 
== تاریخچه ==