تفاوت میان نسخه‌های «نزدیک‌ترین نیای مشترک»

This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
(This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0)
| year = 2004
| isbn = 0-618-00583-8 }}</ref>
 
== آخرین نیای مشترک گونه های مختلف ==
پروژه توصیف کامل از فیلوژنی گونه های بیولوژیکی با عنوان "درخت زندگی" لقب گرفته است که شامل تخمین زمانی از تمام رویدادهای گمانه زنی زده شناخته شده است. به عنوان مثال، تخمین زده می شود که نزدیک ترین نیای مشترک همه گوشت‌خوارسانان (به عنوان مثال نزدیک ترین نیای مشترک "گربه ها و سگ ها") به ترتیب حدود 42 میلیون شال پیش زندگی می کرده اند (میاسیدها که نمونه ای از کوشت خواران بدوی منقرض شده هستند). [5]
 
مفهوم آخرین جد مشترک از منظر تکامل انسان برای مخاطبان، در داستان محبوب نیاها توسط ریچارد داوکینز (2004) تشریح شده است. داوکینز "کانسستورهایی" از رده های بشری را با توجه به افزایش سن، هومینین (انسان-شامپانزه) ، هومیناین (انسان-گوریل) ، هومینید (انسانی-اورانگوتان) ، هومینوئید (انسان-گیبون) و مواردی از این دست را در 40 سطح از لیست قرار می دهد که در آخر هم به آخرین اجداد جهانی (باکتریهای انسان) می رسیم.
 
== نزدیک ترین نیای مشترک جمعیت شناخته شده توسط یک مشخصه ژنتیکی ==
همچنین احتمال اینکه ژن های فردی (یا گروهی از ژن ها، هاپلوتیپ ها) را به جای ارگانیسمی به جای کل را در نظر گرفت.نظریه بهم آمیخته (Coalescent) به شرح مدلی تصادفی از چگونگی نادیده گرفتن اینگونه نشانگرهای ژنتیکی را به تاریخ یک جمعیت، می پردازد.
 
برخلاف ارگانیسم ها، یک ژن از نسلی از ارگانیسم ها به نسل دیگر یا کاملا مشابه به خود آن یا با کمی جهش نسبی منتقل می شود.
 
=== نزدیک ترین نیای مشترک نسب پدری و نسب مادری ===
دی ان ای میتوکندریایی (mtDNA) برخلاف دی ان ای هسته ای، تقریبا در مقابل آمیخته شدن جنسی مقاوم می باشد. دی ان ای هسته ای که کروموزوم هایش در میراث مندلی اصلاح و تنظیم می شوند.  
 
از این رو ، از جدیدترین اجداد مشترک همه انسانها از طریق مسیر دی ان ای میتوکندریایی می توان برای ردیابی نسب مادری و یافتن حوای میتوکندریایی (که به عنوان حوای آفریقایی نیز شناخته می شود)، استفاده شود. ([[حوای میتوکندریایی]] در ژنتیک انسانی، به جدیدترین نیای مشترک تمام انسان‌های امروزی از طرف مادری می‌گویند.)
 
=== زمان برای تخمین نزدیک ترین نیای مشترک ===
تخمین زده می شود که نزدیک ترین نیای مشترک گونه های مختلف در دوره های زمانی مختلف زندگی می کرده اند. زمان تخمینی نزدیک ترین نیای مشترک نیز به نوع نزدیک ترین نیای مشترک بستگی دارد. نزدیک ترین نیای مشترک نسب پدری و نسب مادری (حوای میتوکندریایی و آدم Y کروموزومی) توسط یک تک ژن ردیابی می شوند، بنابراین زمان برای تخمین نزدیک ترین نیای مشترک بر اساس نتایج آزمایش دی ان ای محاسبه می شود و میزان جهش نیز مطابق با سلسله شناسی ژنتیکی تعیین می شود . زمان تخمینی نزدیک ترین نیای مشترک ژنتیکی کلیه انسانهای زنده بر اساس مدلهای غیر ژنتیکی، ریاضیاتی و شبیه سازی شده رایانه محاسبه می گردد.
 
== زمان برای تخمین نزدیک ترین نیای مشترک از طریق مشخصه های ژنتیکی ==
دی ان ای میتوکندریایی می تواند به عنوان ردپایی محسوب شود که از اجداد گروهی از جمعیت به جای مانده است. در این صورت، جمعیت ها با تجمع جهش ها بر روی دی ان ای میتوکندریایی تعریف می شوند و درختان مخصوصی برای جهش ها و ترتیب آنها در هر جمعیت ایجاد می شود.
 
=== زمان برای تخمین نزدیک ترین نیای مشترک همه انسانهای زنده ===
سن نزدیک ترین نیای مشترک همه انسانهای زنده نامعلوم می باشد اما قطعا باید جوان تر از سن نزدیک ترین نیای مشترک نسب پدری یا مادری باشد که سن هر کدام از آنها حدود 100،000 و 200،000 یال تخمین زده می شود.<ref>{{cite journal|author1=Zhaxybayeva, Olga|author2=Lapierre, Pascal|author3=Gogarten, J. Peter|date=May 2004|title=Genome mosaicism and organismal lineages|url=http://www-bac.esi.umontreal.ca/~dbin1001/h06/presentations/transferts-horizontaux/HGT_genome_Olga_TIG_2004.pdf|journal=[[Trends in Genetics]]|volume=20|issue=5|pages=254–60|citeseerx=10.1.1.530.7843|doi=10.1016/j.tig.2004.03.009|pmid=15109780|accessdate=2009-02-19|quote=The Ship of Theseus paradox […] is frequently invoked to illustrate this point […]. Even moderate levels of gene transfer will make it impossible to reconstruct the genomes of early ancestors; …}}</ref>
 
==جستارهای وابسته==
۱۰۸

ویرایش