تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا شجریان»

با توجه به https://twitter.com/EtemadOnline/status/1230943179370901505
جز (مرگ تایید شد)
(با توجه به https://twitter.com/EtemadOnline/status/1230943179370901505)
{{pp|small=yes|expiry=۲۰۲۰۰۵۲۷۰۲۵۶۴۳}}
{{تازه درگذشته}}
{{تغییرمسیر|شجریان|مشاهدهٔ کسانِ دیگری با این نام خانوادگی|شجریان (نام خانوادگی)}}
{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی