تفاوت میان نسخه‌های «دینامیک»

جز
اصلاح مشکلات املایی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح مشکلات املایی)
{{مکانیک کلاسیک}}
'''دینامیک''' {{فرانسوی| Dynamique}} یا '''پویایی''' از واژه لاتین به معنی حرکت‌شناسی گرفته شده‌است و شاخه‌ای از [[مکانیک]] و [[علوم مهندسی]] است که به بحث و مطالعه دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطهمربوط می‌پردازد.
 
== دید کلی ==
== قانون اول نیوتن ==
هرگاه بر جسمی نیرو وارد نشود جسم اگر ساکن باشد همچنان ساکن می‌ماند و اگر دارای حرکت باشد به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه می‌دهد.
اگر برآیندهایبرآیند نیروهای وارد برجسمیبر صفرباشدجسمی اندازهٔصفر باشد، اندازه حرکتش ثابت می‌ماند.
ولی در مورد ممان اینرسی اگر برآیندنیروهایبرآیند نیروهای وارد برجسمیبر جسمی صفر باشد ممکن است اندازاهٔاندازه حرکت دورانیش صفر نباشد.
 
== قانون دوم نیوتن ==
این قانون به صورتهای مختلف بیان می‌شود که یکی از آن‌ها بر اساس تعریف [[اندازه حرکت]] خطی و دیگری برای تعریف شتاب حرکت می‌باشد. در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد. اما بر اساس تعریف شتاب گفته می‌شود که هر گاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن نیرو، شتاب می‌گیرد که با اندازه آن نیرو متناسب است.
اگر برآیندنیروهایبرآیند نیروهای وارد برجسمیبر جسمی صفر نباشد اند ازاءاندازه حرکتش تغییر می‌کند.
 
== قانون سوم نیوتن ==
در حالت اول که سرعت جسم افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحاً گفته می‌شود که کار انجام شده، سبب ذخیره انرژی در جسم می‌شود. اما در حالت دوم ما با صرف انرژی و انجام کار، سرعت جسم را کاهش می‌دهیم. از اینرو انرژی که وابسته به سرعت جسم بوده و [[انرژی جنبشی]] نام دارد، تعریف می‌شود و قضیه کار و انرژی جنبشی بیان می‌کند که کار انجام شده بر روی جسم متناسب با تغییر انرژی جنبشی آن است.
مکانیک لاگرانژی و حرکت [[جسم صلب]]
حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده‌آلایدآل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در [[فضای سه بعدی]] است. یعنی در بعضی موارد، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی‌تواند مفید واقع باشد؛ بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف [[مختصات تعمیم یافته]] (که متناسب با نوع حرکت بعد آن معین می‌شود) و نیروهای تعمیم یافته و با استفاده از معادلات لاگرانژ حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. معادلات لاگرانژ یا به بیان بهتر فرمولبندی مکانیک لاگرانژ نسبت به مکانیک نیوتنی (بر اساس قوانین نیوتن) حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.
 
در [[مکانیک لاگرانژی]] ابتدا کمیتی به عنوان لاگرانژی (و یا هامیلتونی در [[مکانیک هامیلتونی]] که برابر با تفاضل [[انرژی پتانسیل]] از انرژی جنبشی است) که به صورت مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد؛ و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ، [[معادله حرکت]] جسم حاصل می‌شود.
۱۵۳

ویرایش