تفاوت میان نسخه‌های «انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹–۱۳۹۸)»

(تصحیح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
== تعداد حوزه‌های انتخاباتی ==
انتخابات یازدهمین دوره [[مجلس شورای اسلامی]] و نخستین میان‌ دوره‌ایمیان‌دوره‌ای پنجمین دوره [[مجلس خبرگان رهبری]] همزمان در ۲۰۸ حوزه انتخابیه شامل ۶ هزار و ۱۱۲ شعبه شهری، ۵۷۷ شعبه روستایی و ۴۶۱ شعبه سیار اخذ رأی برای تعیین ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و تعیین ۷ نماینده مجلس خبرگان رهبری در ۵ حوزه انتخابیه [[استان تهران|تهران]]، [[استان خراسان شمالی|خراسان شمالی]]، [[استان خراسان رضوی|خراسان رضوی]]، [[استان فارس|فارس]] و [[استان قم|قم]] از ساعت ۸ صبح روز جمعه دوم اسفند آغاز و تا ساعت ۲۴ جمعه ادامه داشت.<ref name=":3" />
 
 
 
انتخابات یازدهمین دوره [[مجلس شورای اسلامی]] و نخستین میان‌ دوره‌ای پنجمین دوره [[مجلس خبرگان رهبری]] همزمان در ۲۰۸ حوزه انتخابیه شامل ۶ هزار و ۱۱۲ شعبه شهری، ۵۷۷ شعبه روستایی و ۴۶۱ شعبه سیار اخذ رأی برای تعیین ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و تعیین ۷ نماینده مجلس خبرگان رهبری در ۵ حوزه انتخابیه [[استان تهران|تهران]]، [[استان خراسان شمالی|خراسان شمالی]]، [[استان خراسان رضوی|خراسان رضوی]]، [[استان فارس|فارس]] و [[استان قم|قم]] از ساعت ۸ صبح روز جمعه دوم اسفند آغاز و تا ساعت ۲۴ جمعه ادامه داشت.<ref name=":3" />
 
در این دوره از انتخابات ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرایط رأی دادن و ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۷۶۶ نفر رأی اولی بودند.<ref name=":3" />