تفاوت میان نسخه‌های «انگیزه (روانشناسی)»

صفحه‌ای تازه حاوی «انگیزه (اَ زِ) (اِمر) باعث، سبب.<ref>محمد معین، ''فرهنگ فارسی معین''، مدخل</ref> '''...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «انگیزه (اَ زِ) (اِمر) باعث، سبب.<ref>محمد معین، ''فرهنگ فارسی معین''، مدخل</ref> '''...» ایجاد کرد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(بدون تفاوت)