تفاوت میان نسخه‌های «والا (فلسفه)»

۳٬۱۵۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱ ماه پیش
صفحه‌ای تازه حاوی «والا (ص) ۱ - بلند مرتبه، شریف. ۲ - مقبول، شایسته. ۳ - مشهور. ۴ - برتر. ۵ - (اِ) قد، قا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «والا (ص) ۱ - بلند مرتبه، شریف. ۲ - مقبول، شایسته. ۳ - مشهور. ۴ - برتر. ۵ - (اِ) قد، قا...» ایجاد کرد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(بدون تفاوت)