تفاوت میان نسخه‌های «کیهان‌شناسی (فلسفه)»

صفحه‌ای تازه حاوی «جهان (جَ) (اِ) عالَم، دنیا، کیهان، کائنات، گیتی <ref>محمد معین، ''فرهن...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «جهان (جَ) (اِ) عالَم، دنیا، کیهان، کائنات، گیتی <ref>محمد معین، ''فرهن...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(بدون تفاوت)