تفاوت میان نسخه‌های «درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
}}
 
'''''درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی''''' {{انگلیسی|Comparative Literary Studies: An Introduction}} کتابی مقدماتی در زمینهٔ [[ادبیات تطبیقی]] از [[زیگبرت سالمن پراور]] است که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد. ترجمهٔ این کتاب در سال ۱۳۹۳ از سوی [[انتشارات سمت]] منتشرانتشار شدیافت.<ref>{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=حق‌شناس |نام۱=زهرا |عنوان=نقد و بررسی؛ درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی |ژورنال=ادبیات تطبیقی |تاریخ=۱۳۹۶ |شماره=۱۶ |پیوند=https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1433155/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C}}</ref>
<ref>{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=میرزابابازاده فومشی |نام۱=بهنام |عنوان=معرفی و نقد کتاب: درآمدی به پژوهش‌های ادبی تطبیقی |ژورنال=ادبیات تطبیقی |تاریخ=بهار و تابستان ۱۳۹۱ |شماره=۵ |پیوند=http://ensani.ir/fa/article/314788/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C}}</ref>