تفاوت میان نسخه‌های «علی بابایی کارنامی»

صفحه‌ای تازه حاوی «'''علی بابایی کارنامی''' نمایندهٔ دورهٔ فهرست نمایندگان دوره یازدهم مجلس شور...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''علی بابایی کارنامی''' نمایندهٔ دورهٔ فهرست نمایندگان دوره یازدهم مجلس شور...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)