تفاوت میان نسخه‌های «منصورعلی زارعی»

صفحه‌ای تازه حاوی «'''منصورعلی زارعی کیاپی''' نمایندهٔ دورهٔ فهرست نمایندگان دوره یازدهم مجلس ش...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''منصورعلی زارعی کیاپی''' نمایندهٔ دورهٔ فهرست نمایندگان دوره یازدهم مجلس ش...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)