سرخرگ بازویی‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
GrayPage = ۵۴۸ |
Image = Gray506.svg |
Caption = تصویری از ابتدای [[آئورت]] در نمای فرونتال. '''سرخرگ براکیوسفالیک''' سومین شاخه از آئورت و نخستین شاخه از [[قوس آئورت]] است. [[قلب]] در پایین و چپ نشان داده نشده است.|
Caption = Schematic of the proximal aorta, frontal view. The '''brachiocephalic artery''' (labeled ''innominate'') is the third branch of the aorta and the first branch from the arch of the aorta. The [[قلب]] in the lower left is not shown.|
 
BranchFrom =[[قوس آئورت]] |