آسکاریس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند دفع مدفوع به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند شستشوی دست‌ها به متن)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند دفع مدفوع به متن)
* میزبان: میزان آلودگی در کودکان زیاد است و کودکان عمده‌ترین پخش‌کننده آلودگی هستند.
* عوامل محیط زیست: آسکاریس یکی از کرم‌های منتقله از راه خاک است. تخم کرم‌های آسکاریس در شرایط مساعد، ماه‌ها و حتی سال‌ها زنده می‌ماند.
* عادات انسان: زیاد شدن تخم کرم در خاک به سبب عادات انسان در [[دفع مدفوع]] در فضای آزاد روی می‌دهد و مهم‌ترین عاملی است که موجب انتشار گسترده آسکاریس در جهان می‌شود. تخم آلوده‌کننده می‌تواند دست‌ها و خوراکی‌های کودکانی را که روی زمین بازی می‌کنند آلوده کند.
* دوره انتقال: تا زمانی که تمام آسکاریس‌های بارور در روده از بین نروند و مدفوع از نظر تخم کرم منفی نشود، امکان انتقال آلودگی وجود دارد.<ref name="article.tebyan.net">https://article.tebyan.net/173695/آلودگی-با-کرم-آسکاریس</ref>