تفاوت میان نسخه‌های «الگو:از میان خبرها/پیش‌نویس»

مرگ
جز
(مرگ)
<!--بخشِ مرگ‌های اخیر: -->
* [[یرواند ماناریان]] <!--۲۰ فوریه ۲۰۲۰ -->
* [[یوزفژان فیلتسمایردانیل]] <!--۱۱۱۹ فوریه ۲۰۲۰ -->
* [[گئورگی شنگلایا]] <!--۱۷ فوریه ۲۰۲۰ -->
* [[زوئی کالدول]] <!--۱۶ فوریه ۲۰۲۰ -->
* [[هری گرگ]] <!--۱۶ فوریه ۲۰۲۰ -->
* [[لین کوئن]]<!--14 فوریه ۲۰۲۰ -->
* [[یوزف فیلتسمایر]] <!--۱۱ فوریه ۲۰۲۰ -->
}}