تفاوت میان نسخه‌های «انوشیروانی»

صفحه‌ای تازه حاوی «'''انوشیروانی''' می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: * سجاد انوشیروانی، وزنه‌ب...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''انوشیروانی''' می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: * سجاد انوشیروانی، وزنه‌ب...» ایجاد کرد)
برچسب: ایجاد مقالهٔ کوتاه
 
(بدون تفاوت)