تفاوت میان نسخه‌های «انتخابات مجلس شورای اسلامی»

(بهبود و تصحیح اعداد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
تا کنون یازده دوره انتخابات برگزار شده است که میزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب از دوره اول ۵۲٫۱۴ درصد به ۴۲٫۵۷ درصد در دوره یازدهم رسیده است.
بصورت میانگین و طی این یازده دوره انتخابات مجلس ، نرخ مشارکت در انتخاب مجلس در کل کشور ۵۴/‌‌‌۸۱ درصد و در تهران ۴۳٫۵۶ درصد بوده است. بیش‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس ششم با ۶۷ درصد و کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم با ۴۲٫۵۷ درصد بوده است.
 
<br />
 
== جستارهای وابسته ==