فهرست نمایندگان دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
# [[اسدالله ایمانی]] ([[استان فارس|فارس]]) (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) ← [[لطف‌الله دژکام]] (فارس) {{ک۱|(میان‌دوره‌ای اسفند ۱۳۹۸)}}
# [[سید محمود هاشمی شاهرودی]] ([[استان خراسان رضوی|خراسان رضوی]]) (۳ دی ۱۳۹۷) ← [[محمدتقی مصباح یزدی]] (خراسان رضوی) {{ک۱|(میان‌دوره‌ای اسفند ۱۳۹۸)}}
# [[محمد مؤمن]] ([[استان قم]]) (۲ ۱۳۹۸اسفند ۱۳۹۷) ← [[محمد یزدی]] (قم){{ک۱|(میان‌دوره‌ای اسفند ۱۳۹۸)}}
# یر ۱۳۹۸)
# [[سید ابوالفضل میرمحمدی]] ([[استان تهران]]) (۳ آذر ۱۳۹۸) ← [[غلامرضا مصباحی‌مقدم]] (تهران) {{ک۱|(میان‌دوره‌ای اسفند ۱۳۹۸)}}
# [[نورالله طبرسی]] ([[استان مازندران|مازندران]]) (۱۹ بهمن ۱۳۹۸)
کاربر ناشناس