تفاوت میان نسخه‌های «کم‌خونی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند پزشک معالج به متن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند پزشک معالج به متن)
[[:en:Reticulocyte production index|شاخص فرآوری رتیکولوسیت]] محاسبه نسبت میان میزان کم‌خونی با گستره افزایش رتیکولوسیت در پاسخ به بیماری است. اگر درجه کم‌خونی بالا باشد حتی یک شمارش طبیعی رتیکولوسیت می‌تواند نشان دهنده پاسخ ناکافی بدن به بیماری باشد.
اگر شمارنده خودکار در دسترس نباشد، شمارش رتیکولوسیت با روش دستی و رنگ آمیزی ویژه گسترش خون انجام می‌شود. گلبول‌های قرمز جوان اندکی بزرگتر از گلبول‌های قرمز پیر بوده و ویژگی پلی کرومازی(polychromasia) از خود بروز می‌دهند. حتی اگر منبع ازدست رفتن خون مشخص باشد، ارزیابی خونسازی می‌تواند کمک کند بفهمیم آیا مغز استخوان توانا است خون ازدست رفته را جبران کند یا خیر.
وقتی علت کم‌خونی مشخص نباشد، [[پزشک معالج]] آزمایش‌های دیگری را درخواست می‌کند مانند: [[سرعت ته‌نشینی گویچه سرخ|سرعت ته نشست گلبولهای قرمز]](ESR)، اندازه‌گیری [[فریتین]]، میزان آهن سرم، [[ترانسفرین]]، میزان فولات سرم، میزان [[ویتامین ب۱۲|ویتامین B۱۲]] سرم، [[الکتروفورز]] هموگلوبین، آزمایش عملکرد کلیه (همانند اندازه‌گیری [[کراتینین]] سرم).
چنانچه تشخیص دشوار باشد، [[بیوپسی آسپیراسیون|آسپیراسیون]] مغز استخوان و آزمایش روی آن، وضعیت [[سلول‌های بنیادی]] مولد گلبول‌های قرمز را مشخص می‌کند.