تفاوت میان نسخه‌های «گروس (بیجار)»

خرابکاری
(تصحیح خرابکاری گسترده.)
(خرابکاری)
== تاریخ ==
== طوایف گروس ==
از جلمه طوایف مشهور ساکن گروس در گذشته، طایفه‌های، [[طایفه گروس|گروس]]، [[طایفه سیاه‌منصور|سیاه‌منصور]]، کُرانی، [[طایفه خواجه‌وند|خواجه‌وند]]،<ref>[http://www.iranicaonline.org/articles/kvajavand-tribe ḴᵛĀJAVAND-iranicaonline]</ref> [[طایفه گروس|کبودوند]]، بایندر ترکمان گروس و سرفرازی …گروس… هستند.
 
== حکام گروس ==