نظریه ادبی: تفاوت میان نسخه‌ها

معرفی منابع
(توصیف بیشتر)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(معرفی منابع)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== منابع ==
{{پانویس}}۴. سپه وند، عزت الله (۱۳۹۸) نظریه های ادبی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور
{{پانویس}}
 
{{روایت}}
http://digibook.pnu.ac.ir
[[رده:نظریه ادبی]]
کاربر ناشناس