تفاوت میان نسخه‌های «دیوان شمس»

(←‏واژه‌های ترکی و یونانی در دیوان شمس تبریزی: غلط بودن موضوع چون در بسیاری از اشعار خود مولانا گفته که ترک است.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه حذف منبع
 
== واژه‌های ترکی و یونانی در دیوان شمس تبریزی ==
زبان مادری مولانا جلال‌الدین محمد بلخی زبان ترکی بود اما در دوران تحصیل و دانش‌اندوزی زبان عربی را هم آموخت .و به ویژههمچنین چون در دمشقان درس خوانده بود بهزمان زبان عربی هم تسلط داشت. شهر قونیه در آن زمان جمعیت ایرانیاداری و فارسی‌زباننوشتاری زیادی داشت و شاگردان و اطرافیان مولانا هم به همین زبان سخنفارسی می‌گفتندبوده.برای اماهمین بهشاهد خاطراین وجودهستیم ترک‌زبانانکه ودیوان بومیانشمس یونانی‌زبانبه درزبان اینفارسی شهر،سروده مولاناشده درمانند طولبسیاری زندگیاز خودشعرای دردیگر اینمانند شهرنظامی.که با اینوجود دوترک زبانبودن هماشعارش آشناییبیشتر پیدابه کردزبان وفارسی دراست.به شعرهایشترک بهبودن ویژهمولانا در غزل‌های دیوان شمس واژه‌هاییبرخی از ایناشعار دووی زبان بهاشاره کار بردهشده است.<ref>شهربراز، واژه‌های یونانی در غزل‌های مولانا، پارسی‌انجمن: http://parsianjoman.org/?p=6002</ref>
 
''در زیر غزل، بازنویسی متن یونانی با الفبای فارسی و نیز لاتین آمده است. غزل شماره‌ی ۱۲۰۷:''
کاربر ناشناس