تفاوت میان نسخه‌های «هماشاه سلطان (همسر ابراهیم یکم)»

هما شاه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(هما شاه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|name=هماشاه سلطان
|image=
Hatice.jpg|caption=نگاره‌ای از تورخانهماشاه سلطان در دوران والده سلطان بودن در سال ۱۶۶۰
|caption=
|succession=
۲۰۳

ویرایش