تفاوت میان نسخه‌های «سازمان سنجش آموزش کشور»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|تعداد اعضا =
|زبانهای رسمی =
|رئیس = ابراهیمدکتر خداییقاسمی
|عنوان ریاست =
|عنوان نایب رئیس =
۱۳

ویرایش