تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ آنندراج»

کمی ویرایش
(کمی ویرایش)
فرهنگ‌'''فرهنگ زبانآنَنْدراج''' فارسى‌،یکی مجموعه‌از چند[[فرهنگ كتاب‌لغت|فرهنگ‌‌های]] لغت‌زبان بزرگ‌فارسى‌ ديگر،و از کامل ترينکامل‌ترين و منظممنظم‌ترين ترين فرهنگ هایفرهنگ‌های زبان فارسی عصر خود است. گردآوریاین فرهنگ را محمد پادشاه‌ متخلص‌ به‌ «شاد» فرزند غلام‌ محيى‌الدين‌، منشى‌ مهاراجه‌ ميرزا آنند گجپتى‌ راج‌منه‌ سلطان‌ بهادر، حاكم‌ ويجى‌ نگر[[ويجی‌نگر]] از ايالات‌ دكن‌[[دکن]]، بر اساس چند کتاب لغت دیگر گردآوری کرده‌است. اين‌ كتاب‌ به‌ اشاره ابن‌ راجه‌ و به‌ نام‌ او (آنندراج‌) نوشته‌ شده‌ است‌. كار تأليف‌ كتاب‌، در ۱۳۰۶ق‌/۱۸۸۸م‌ به‌ پايان‌ رسيد و يك‌ سال‌ بعد، در 3سه جلد بزرگ‌ به‌ قطع‌ رحلى‌ به‌ هزينة مهاراجه‌ آنندراج‌ در مطبع‌ نولكشور لكهنو به‌ طبع‌ رسيد.
== آنَنْدراج ==
 
فرهنگ‌ زبان فارسى‌، مجموعه‌ چند كتاب‌ لغت‌ بزرگ‌ ديگر، از کامل ترين و منظم ترين فرهنگ های زبان فارسی عصر خود است. گردآوری محمد پادشاه‌ متخلص‌ به‌ «شاد» فرزند غلام‌ محيى‌الدين‌، منشى‌ مهاراجه‌ ميرزا آنند گجپتى‌ راج‌منه‌ سلطان‌ بهادر، حاكم‌ ويجى‌ نگر از ايالات‌ دكن‌. اين‌ كتاب‌ به‌ اشاره ابن‌ راجه‌ و به‌ نام‌ او (آنندراج‌) نوشته‌ شده‌ است‌. كار تأليف‌ كتاب‌، در ۱۳۰۶ق‌/۱۸۸۸م‌ به‌ پايان‌ رسيد و يك‌ سال‌ بعد، در 3 جلد بزرگ‌ به‌ قطع‌ رحلى‌ به‌ هزينة مهاراجه‌ آنندراج‌ در مطبع‌ نولكشور لكهنو به‌ طبع‌ رسيد.
 
این فرهنگ در سال ۱۳۳۵ در هفت جلد به کوشش [[محمد دبیرسیاقی]] در تهران منتشر شد. در ۱۳۶۳ تجدید چاپ شد.
 
== منبع ==
 
مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی [*[http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=527] مقاله در وبگاه مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]
 
{{خرد}}
 
[[رده:فرهنگ‌های واژگان فارسی]]