تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان کهنوج»

برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!مرکز بخش
!شهر
!جمعیت شهر ۱۳۹۵
!نام دهستان
!مرکز دهستان
| rowspan="3" |[[کهنوج]]
| rowspan="3" |[[کهنوج]]
 
[[ده کهان|دهکهان]]
| 3"=rowspan" |۵۲،۶۳۴ نفر
۳،۷۸۷ نفر
|[[دهستان نخلستان (کهنوج)|نخلستان]]
|[[زه]]
| rowspan="2" |[[بخش چاه مرید|چاه مرید]]
| rowspan="2" |[[چاه مرید]]
| rowspan="2" |****
| rowspan="2" |****
|[[دهستان چاه ریگان|چاه ریگان]]