تفاوت میان نسخه‌های «جرج برنارد شاو»

←‏آثار: آثار دیگر که ترجمه شده اند به لیست آثار شاو اضافه شد.
(←‏آثار: آثار دیگر که ترجمه شده اند به لیست آثار شاو اضافه شد.)
|{{چپ‌چین}}A Village Wooing{{پایان چپ‌چین}}
|{{چپ‌چین}}۱۹۳۳{{پایان چپ‌چین}}
|ناهید قادری<br />
|
|-
|{{چپ‌چین}}۱۸۹۷{{پایان چپ‌چین}}
|[[جواد شیخ‌الاسلامی]]{{سخ}}[[علاءالدین پازارگادی]]
|-
|کاسه کوزه
(گاری سیب)
|The Apple Cart
|1928
|ناهید قادری
|
|-
|نمایش های خوشایند (2جلد)
|Plays Pleasant
|1905
|محمود محرر خمامی
|
|-
|بریده های جراید
|The Presscuttings
|1909
|ناهید قادری
مهرداد یوسف‌پوری و نیلوفر همت‌یار
|
|-
|هالوی جزایر پیش بینی نشده
|The Simpleton of the Unexpected Isles
|1934
|عادل علی‌پور
|
|-
|هفت نمایشنامۀ تک پرده ای
|
|
|رضا شیرمرز
|
|-
|چگونه آن مرد به شوهرش دروغ گفت
|How he lied to her husband
|1904
|بیتا دارابی - هانیه مهرمطلق
|
|}
۱۱۵

ویرایش