تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی‌های افغانستان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[ولسوالی قادس|قادِس]]
* [[ولسوالی قلعه نو|قلعهٔ نو]]
* [[ بالامرغاببالا مرغاب]]
* [[ولسوالی مقر|مُقُر]]
{{-}}
۱۱۳

ویرایش