تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ ناظم‌الاطبا»

این کتاب شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر ۲۶ هزار {{مدرک}} لغت [[فارسی]] و [[تازی]] است. از ویژگی‌های این کتاب این است که بسیاری از واژگانی که در [[زبان فارسی]] متداول است - اعم از [[تازی]]، [[ترکی]]، [[مغولی]]، [[زبانهای اروپایی]] و زبان‌های دیگر و همچنین اعلام تاریخی و جغرافیایی [[جهان اسلام]] در این فرهنگ گرد آورده شده‌است.
 
در هنگام تألیف این فرهنگ، ناظم الاطباء که تا آن زمان به [[زبان فرانسه]] مسلط بود، احساس کرد که یادگیری [[زبان انگلیسی]] نیز برای مراجعه به منابع و مراجع مربوطهمناسب لازم است. لذا در سن پنجاه و پنج سالگی با همه مشاغل و گرفتاری‌های روزمره‌ای که داشت به فراگیری انگلیسی پرداخت و پس از مدتی در این مهم توفیق یافت. گرچه این لغت‌نامه یکی از سیزده اثری است که در زمینه‌های پزشکی و غیرپزشکی از ناظم الاطباء کرمانی به جای مانده‌است، اما برای تدوین آن بیش از سایر آثار خود زحمت کشیده و حتی تا آخرین ساعات حیات خود در تألیف آن همت گماشته‌است.
 
== چاپ کتاب ==