تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی مرغاب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== قوم وتبار مردم مرغاب==
مردم مرغاب به صورت عموم از قوم [[تاجیک]] (مناطق اسبرف، وسایرمناطق) بوده، وبه زبان [[فارسی]] وبه لهجه ای بدخشی صحبت می‌کنند، رنگ گندمی، بینی باریک وبلند، چشم سیاه وقد بلند خصوصیات نژادی مردم مرغاب را شکل می‌دهد.
 
رسم ورواج مردم مرغاب: رسم ورواج این مردم کاملاً صبغه ای آرایی دارد، تجلیل از نوروز،[[نوروز]]، لباس نو پوشیدن در نوروز، رنگ کردن درختان و تبریکی دادن نوروز به یک دیگر همه نشانه‌های [[فرهنگ]] سابق آرای است که هنوز وجود دارد.
 
پیداوار ولسوالی مرغاب: در داخل دره مرغاب به دلیل آب وهوای مناسب انواع درختان مثمر وغیر مثمر رشد ونمو می‌کند. چهار مغز، سیب، انگور، توت، زردآلو، آلو به وفرت یافت می‌شود. مردم مرغاب زراعت پیشه بوده؛ گندم، جو ونخود در زمین‌های للمی کشت می‌شود.
 
==طرز زنده گی مردم مرغاب==
مردم مرغاب در درون دره مرغاب ودر دوطرف دریای مرغاب زنده گی می‌کنند، مردم مرغاب مثل نیاکان آرایی شان زنده گی صحرا نشینی نیز دارند، بدین معنی که این مردم یک زنده گی دوفصله دارند، در خزان وزمستان در داخل دره مرغاب زنده گی می‌کنند ودر بهار فصل تابستان در دامنه‌های کوه کوچ می‌کنند؛ کوچ کردن به دامن طبیعت وزنده گی چند ماه در دامنه‌های کوه از سابق تا هنوز به قوت خود باقی مانده وکوچکترین تغیر تا به حال به آن وارد نشده؛ البته کوچ کردن در بهار به دامنه‌های کوه بیشتر بخاطر جمع‌آوری محصولات حیوانی است.
۱۱۳

ویرایش