تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پرسپولیس»

! سمت
|-
|{{flagicon|Iran}} [[وزارت ورزش و جوانان]] || مالک
|-
|{{flagicon|Iran}} [[محمدحسن- انصاری‌فرد]]|| مدیرعامل
|-
| {{flagicon|Iran}} مهدی رسول پناهرسول‌پناه || رئیس و عضو هیئت‌مدیره
|-
|{{flagicon|Iran}} علی رغبتی || عضو هیئت مدیره
|-
|{{flagicon|Iran}} سید مهرداد هاشمی || عضو هیئت مدیره
|-
|{{flagicon|Iran}} محمدمهدی نبی || عضو هیئت مدیره
|}