تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی مرغاب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== منابع ==
شناس نامه غور، چاپ ۹۸.
 
{{افغانستان-خرد}}
۱۱۳

ویرایش